Využijte naší jarní akce na plastová okna a dveře a získejte až 10% slevy navíc k našim běžným slevám. Celkem tedy krásných 40% slevu!! Přesvědčte se o tom sami a zašlete nám nezávaznou poptávku.

Zde můžete zadat poptávku na naše zboží. Můžete zaslat projektovou dokumentaci, co nejpodrobnější popis včetně rozměrů, nebo nákres rukou naskenovaný a přiložený jako přílohu.
Před odesláním prosím nezapomeňte zmínit barvu, profil okna, jestli dvojsklo nebo trojsklo, zda požadujete nějaké doplňky jako parapety, žaluzie sítě či jiné, ale také rozsah prací které od nás požadujete. Tím docílíme toho že se nacenění nebude zbytečně prodlužovat a výsledná cena bude co nejpřesnější vašim požadavkům.
 
 
 

 

Kontaktujte nás

Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor

Zásady zpracování osobních údajů

 

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbírám o vás žádné zbytečné údaje, nechci od vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, abyste mně mohli kontaktovat za účelem objednávky mých služeb, nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet mi zboží, služby a marketingové průzkumy. Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám.
Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já: Martin Konečný, Kaštanová 609, Březí okr. Břeclav 691 81

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Plnění našeho smluvního vztahu, vyřízení reklamace a vedení účetnictví.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych vám mohl nabídnout kvalitní a včasné dodání díla nebo služby podle vaší objednávky:

Jméno a příjmení
Fakturační adresu (případně IČ a DIČ) a adresu místa plnění pro uplatnění záruky a servisu
Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci
E-mailová adresa - pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním a nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám. Kvůli plnění povinností ze zákona o DPH a dani z příjmů předávám vaše fakturační údaje své účetní, se kterou mám uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a která chrání vaše osobní údaje stejně jako já sám.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Plnění smlouvy: 36 měsíců od vystavení daňového dokladu (doba záruky na dílo)
Vyřízení reklamace: 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení nebo soudního sporu
Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na mou adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašlu jaké údaje o vás mám, opravím je a pokud si nepřejete, abych vaše osobní údaje dále zpracovával, tak je vymažu. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které mi uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu

Postupuji vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017